jouw privacy

 

 

jouw privacy

 

Wij vinden jouw privacy belangrijk. We gaan zo zorgvuldig mogelijk met gegevens om. Hieronder ons privacy statement:


Wij vinden jouw privacy belangrijk. We gaan zo zorgvuldig mogelijk met gegevens om. Hieronder ons privacy statement:

Privacy beleid WKS
Stichting Wiekentschool

Stichting Wiekenschool, Aartshertogenplein 24, 6226XX Maastricht verwerkt, gebruikt en bewaart persoonsgegevens. In dit privacy-statement willen we je informeren over de manier waarop we dat doen.

Wat zijn persoonsgegevens?

Persoonsgegevens zijn gegevens die iets zeggen over wie je bent. Zoals je naam, (email)-adres, telefoonnummer en leeftijd, maar ook je BSN-nummer of je geboorteplek. Wanneer anderen over deze gegevens beschikken, verplicht de wet hen daar zorgvuldig mee om te gaan.

Van wie verwerkt de Wiekentschool persoonsgegevens?

 1. Medewerkers van ons team en het bestuur. Gegevens worden opgeslagen in een beveiligde omgeving.
 2. Beroepsexperts. Zij stellen samen met ons het programma op en voeren dit uit. Gegevens worden opgeslagen in een beveiligde omgeving.
 3. Vrijwilligers en stagiaires. Zij begeleiden deelnemers tijdens de uitvoering van de Wiekentschool en/of helpen mee achter de schermen. Gegevens worden opgeslagen in een beveiligde omgeving.
 4. Geïnteresseerden. Hierbij gaat het om mensen die via onze website interesse hebben getoond en die een contactformulier hebben ingevuld. Gegevens worden opgeslagen in een beveiligde omgeving.
 5. Deelnemers. De Wiekentschool slaat persoonsgegevens van deelnemers op in een contactenbestand. Ook deze worden opgeslagen in een beveiligde omgeving.
 6. Overige contactpersonen. Het gaat daarbij onder meer, maar niet uitsluitend, om personen die bij fondsen, gemeentes en bedrijven werken.

Met welk doel?

We gebruiken persoonsgegevens voornamelijk om de organisatie van de Wiekentschool mogelijk te maken. Zonder communicatie met deelnemers, ouders, vrijwilligers, scholen, gemeentes, fondsen en andere belanghebbenden zou de Wiekentschool haar werk niet kunnen doen. Concreet: we gebruiken namen, (email)adressen en telefoonnummers om contact te onderhouden. Daarnaast gebruiken we persoonsgegevens voor promotie- en marketingdoeleinden. De Wiekentschool heeft een gerechtvaardigd belang om via (online) campagnes de zichtbaarheid van de Wiekentschool te vergroten en de interesse van potentiele deelnemers/partners te wekken. Daarnaast gebruiken we persoonsgegevens om te zien hoe de organisatie ervoor staat. Ook hiervoor hebben we een gerechtvaardigd belang.

Wie is hier binnen de Wiekentschool verantwoordelijk voor?

Voorzitter van bestuur, Marleen Gulikers.

Wie kan mijn persoonsgegevens inzien?

Medewerkers van de Wiekentschool die betrokken zijn bij de organisatie en uitvoering.

Worden mijn persoonsgegevens uitgewisseld met andere organisaties?

Nee, wij wisselen geen gegevens uit met andere organisaties.

Kan ik controleren welke informatie de Wiekentschool over mij bewaart?

Ja, dat kan. Als je wil weten welke informatie de Wiekentschool over jou bewaart, kun je contact met ons opnemen via info@wiekentschool.nl

Kan ik informatie laten aanpassen of verwijderen?

Ja, dat kan. Als informatie niet klopt of als je niet wil dat bepaalde persoonlijke informatie wordt opgeslagen, kun je dat aangeven via info@wiekentschool.nl. Voor uitvoering van de Wiekentschool is de opgave van tenminste naam, mailadres, telefoonnummer echter noodzakelijk.

Wat zijn mijn overige rechten?

In sommige gevallen heb je het recht om je gegevens te wissen (recht op vergetelheid), bezwaar te maken tegen verwerking van je persoonsgegevens indien wij ons daarbij beroepen op ‘gerechtvaardigd belang’ en het recht op overdraagbaarheid van gegevens. In je een van deze rechten wilt inroepen, kan je contact met ons opnemen via info@wiekentschool.nl Tenslotte heb je het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit indien je van mening bent dat je persoonsgegevens in strijd met deze privacyverklaring worden verwerkt door ons.

Hoelang worden mijn persoonsgegevens bewaard?

Persoonsgegevens worden maximaal twee jaar bewaard na het moment van het laatste contact.

Waar kan ik terecht met een vraag of klacht?

In sommige gevallen heb je het recht om je gegevens te wissen (recht op vergetelheid), bezwaar te maken tegen verwerking van je persoonsgegevens indien wij ons daarbij beroepen op ‘gerechtvaardigd belang’ en het recht op overdraagbaarheid van gegevens. In je een van deze rechten wilt inroepen, kan je contact met ons opnemen via info@wiekentschool.nl Tenslotte heb je het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit indien je van mening bent dat je persoonsgegevens in strijd met deze privacyverklaring worden verwerkt door ons. Vragen over ons privacy beleid kunnen worden gesteld via info@wiekentschool.

Wijzigingen privacy beleid.

De Wiekentschool behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit privacy beleid. Eventuele wijzigingen zullen we vermelden in dit document.

Disclaimer.

De inhoud van de website is met grote zorg samengesteld. Hoewel de Wiekentschool probeert om juiste, volledige en actuele informatie uit betrouwbaar geachte bronnen aan te bieden, vertrekt Wiekentschool expliciet noch impliciet enige garantie dat de aangeboden informatie juist, volledig en actueel is.

Cookies.

De Wiekentschool is wettelijk verplicht bezoekers van de website te informeren over coockiegebruik. De Wiekentschool maakt gebruik van functionele cookies en cookies voor het beheer van webstatistieken en social media. De cookies bewaren geen persoonsgegevens en zijn niet aan een individu te koppelen.
 

Privacy beleid WKS
Stichting Wiekentschool

Stichting Wiekenschool, Aartshertogenplein 24, 6226XX Maastricht verwerkt, gebruikt en bewaart persoonsgegevens. In dit privacy-statement willen we je informeren over de manier waarop we dat doen.

Wat zijn persoonsgegevens?

Persoonsgegevens zijn gegevens die iets zeggen over wie je bent. Zoals je naam, (email)-adres, telefoonnummer en leeftijd, maar ook je BSN-nummer of je geboorteplek. Wanneer anderen over deze gegevens beschikken, verplicht de wet hen daar zorgvuldig mee om te gaan.

Van wie verwerkt de Wiekentschool persoonsgegevens?

 1. Medewerkers van ons team en het bestuur. Gegevens worden opgeslagen in een beveiligde omgeving.
 2. Beroepsexperts. Zij stellen samen met ons het programma op en voeren dit uit. Gegevens worden opgeslagen in een beveiligde omgeving.
 3. Vrijwilligers en stagiaires. Zij begeleiden deelnemers tijdens de uitvoering van de Wiekentschool en/of helpen mee achter de schermen. Gegevens worden opgeslagen in een beveiligde omgeving.
 4. Geïnteresseerden. Hierbij gaat het om mensen die via onze website interesse hebben getoond en die een contactformulier hebben ingevuld. Gegevens worden opgeslagen in een beveiligde omgeving.
 5. Deelnemers. De Wiekentschool slaat persoonsgegevens van deelnemers op in een contactenbestand. Ook deze worden opgeslagen in een beveiligde omgeving.
 6. Overige contactpersonen. Het gaat daarbij onder meer, maar niet uitsluitend, om personen die bij fondsen, gemeentes en bedrijven werken.

Met welk doel?

We gebruiken persoonsgegevens voornamelijk om de organisatie van de Wiekentschool mogelijk te maken. Zonder communicatie met deelnemers, ouders, vrijwilligers, scholen, gemeentes, fondsen en andere belanghebbenden zou de Wiekentschool haar werk niet kunnen doen. Concreet: we gebruiken namen, (email)adressen en telefoonnummers om contact te onderhouden. Daarnaast gebruiken we persoonsgegevens voor promotie- en marketingdoeleinden. De Wiekentschool heeft een gerechtvaardigd belang om via (online) campagnes de zichtbaarheid van de Wiekentschool te vergroten en de interesse van potentiele deelnemers/partners te wekken. Daarnaast gebruiken we persoonsgegevens om te zien hoe de organisatie ervoor staat. Ook hiervoor hebben we een gerechtvaardigd belang.

Wie is hier binnen de Wiekentschool verantwoordelijk voor?

Voorzitter van bestuur, Marleen Gulikers.

Wie kan mijn persoonsgegevens inzien?

Medewerkers van de Wiekentschool die betrokken zijn bij de organisatie en uitvoering.

Worden mijn persoonsgegevens uitgewisseld met andere organisaties?

Nee, wij wisselen geen gegevens uit met andere organisaties.

Kan ik controleren welke informatie de Wiekentschool over mij bewaart?

Ja, dat kan. Als je wil weten welke informatie de Wiekentschool over jou bewaart, kun je contact met ons opnemen via info@wiekentschool.nl

Kan ik informatie laten aanpassen of verwijderen?

Ja, dat kan. Als informatie niet klopt of als je niet wil dat bepaalde persoonlijke informatie wordt opgeslagen, kun je dat aangeven via info@wiekentschool.nl. Voor uitvoering van de Wiekentschool is de opgave van tenminste naam, mailadres, telefoonnummer echter noodzakelijk.

Wat zijn mijn overige rechten?

In sommige gevallen heb je het recht om je gegevens te wissen (recht op vergetelheid), bezwaar te maken tegen verwerking van je persoonsgegevens indien wij ons daarbij beroepen op ‘gerechtvaardigd belang’ en het recht op overdraagbaarheid van gegevens. In je een van deze rechten wilt inroepen, kan je contact met ons opnemen via info@wiekentschool.nl Tenslotte heb je het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit indien je van mening bent dat je persoonsgegevens in strijd met deze privacyverklaring worden verwerkt door ons.

Hoelang worden mijn persoonsgegevens bewaard?

Persoonsgegevens worden maximaal twee jaar bewaard na het moment van het laatste contact.

Waar kan ik terecht met een vraag of klacht?

In sommige gevallen heb je het recht om je gegevens te wissen (recht op vergetelheid), bezwaar te maken tegen verwerking van je persoonsgegevens indien wij ons daarbij beroepen op ‘gerechtvaardigd belang’ en het recht op overdraagbaarheid van gegevens. In je een van deze rechten wilt inroepen, kan je contact met ons opnemen via info@wiekentschool.nl Tenslotte heb je het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit indien je van mening bent dat je persoonsgegevens in strijd met deze privacyverklaring worden verwerkt door ons. Vragen over ons privacy beleid kunnen worden gesteld via info@wiekentschool.

Wijzigingen privacy beleid.

De Wiekentschool behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit privacy beleid. Eventuele wijzigingen zullen we vermelden in dit document.

Disclaimer.

De inhoud van de website is met grote zorg samengesteld. Hoewel de Wiekentschool probeert om juiste, volledige en actuele informatie uit betrouwbaar geachte bronnen aan te bieden, vertrekt Wiekentschool expliciet noch impliciet enige garantie dat de aangeboden informatie juist, volledig en actueel is.

Cookies.

De Wiekentschool is wettelijk verplicht bezoekers van de website te informeren over coockiegebruik. De Wiekentschool maakt gebruik van functionele cookies en cookies voor het beheer van webstatistieken en social media. De cookies bewaren geen persoonsgegevens en zijn niet aan een individu te koppelen.