ons verhaal

 

Image
Image Image

Image Image Image

Weekend of
Wie kent?


Waarom een Wiekentschool?
Marleen Gulikers, Voorzitter Bestuur WKS

Wiekent of Weekend; waar gaat het over?

Bij het begrip 'Wiekent' gaat het over wat je wel of niet kent of weet en bij het woord 'weekend' denken we aan vrij en zeker niet aan school.

Waarom dan tóch een Wiekentschool?

Er bleek behoefte om tieners van 10-15 jaar, einde basisschool begin Voortgezet onderwijs, buiten de reguliere school om, kennis te laten maken met de ‘ Buitenwereld’.

“Straks moet ik gaan kiezen voor één of ander vak of beroep en wat weet ik daar dan van?….” Hoe weet ik wat er allemaal te leren en te doen is? Waar kies ik voor? Wat past bij mij? Waar word ik gelukkig van?…… “

De Wiekentschool startte in 2007 door een samenwerking tussen twee basisscholen en welzijnsorganisatie Trajekt, mogelijk gemaakt werd door een substantiële financiële injectie van het ministerie van O&W aan de basisscholen. Geïnspireerd door het goede werk van weekendschool IMC om jongeren in prioriteitswijken kansen te bieden in de vorm van beroepsoriëntatie en talentontwikkeling, heeft de Wiekentschool toentertijd een programma aangeboden op deze basisscholen.

De subsidie liep ten einde en een andere koers volgde. Zo ontstond stichting Wiekentschool met een eigen bestuur en hulp in de vorm van manuren door welzijnsorganisatie Trajekt.

In 2017 kende het Elisabeth Strouven fonds de Wiekentschool een aanjaagsubsidie toe verder te kunnen professionaliseren en te groeien. Met een groter team en vernieuwd curriculum kunnen we nu ook op zondag Wiekentschool aanbieden.

De Wiekentschool biedt tieners van 10-15 jaar een buitenkans om op jonge leeftijd te voelen en ervaren welke oneindige (beroeps)mogelijkheden de toekomst biedt. We hebben speciale aandacht voor tieners uit prioriteitswijken, maar in de basis zijn we er voor iedereen.

Kinderen ontdekken in een niet-schoolse en informele omgeving hun eigen talenten. Levensecht leren geeft hen een voorsprong bij de (school/beroeps)keuzes die ze later gaan maken.

De Wiekentschool werkt samen met beroepsexperts en bedrijven die met passie een kijkje geven in ‘de werkende’ wereld.