ons doel

 

Ben je allerbeste zelf!

durf jij?
De Wiekentschool biedt tieners een krachtige en persoonlijke basis voor een succesvolle loopbaan in de toekomst. We zijn alles behàlve een gewone school en richten ons vooral op bewustwording van mogelijkheden en talenten. Beroepsoriëntatie speelt daarbij een belangrijke rol. Daarbij besteden we aandacht aan kennis en vaardigheden die voor een breed scala aan beroepen nodig zijn.


Kerndoelen


 • Brede horizon

  Het verbreden van de horizon van kinderen in de leeftijdsgroep van 10 tot 15 jaar

 • Sterke sociale vaardigheden

  Het versterken van de sociale en persoonlijke vaardigheden van tieners

 • Sterk zelfbeeld

  Het bevorderen van zelfinzicht, positief zelfbeeld en zelfsturing

 • Zicht op eigen perspectief

  Zicht bieden op beroepskeuze en loopbaanperspectief

 • Belang van werk(en) inzien

  Tieners leren wat werken is en waarom werken belangrijk is